Статья

Sveikinimas su Kalėdom!

🌲 Brangieji broliai ir seserys! Savo atėjimu į pasaulį, nuolankumu, ir, svarbiausia, ryžtu priimti Kryžiaus kančią „dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo“, gimęs Kūdikėlis Jėzus skatina kiekvieną iš mūsų naujai apmąstyti savo gyvenimą bei pasirinktųjų vertybių tikrumą.Kartu su Dangiškomis Galybėmis užtraukime giesmę ir pašlovinkime Dievą Tėvą! „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2, 14)!

Stenkimės suderinti savo valią su Dievo valia, būkime įžvalgūs ir mylėkime Dievą visa širdimi (Mt 22, 37). „Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė“ (Kol 3, 14-15). Amen.

Su Šventom Kalėdom ir Naujaisiais 2022-ais metais!

Kunigas Konstantin Lazukin, šventųjų Konstantino ir Mykolo parapijos klebonas, Vilnius, 2022 m.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЭЛ. ПОЧТЫ