СОБЫТИЕ

🔴 VELYKINIS SVEIKINIMAS

Kristus prisikėlė! Nuoširdžiai sveikinu Jus su šviesia Kristaus Prisikėlimo Švente!Švęsdami Viešpaties Velykas džiūgaujame, nes Jis musišlaisvina. Viešpats ištraukia mus iš blogio vergijos, padedamums išsivaduoti iš nuodėmės ir aistrų. Jis atpirko mussavo krauju, sumokėdamas aukščiausią kainą už kiekvienoiš mūsų sielą.Suvokiant, kad mes vėl ir vėl susiduriame su išbandymais,pasidaro liūdna. Ligos, priešiškumas, savanaudiškumas,materialinės vertybės vėl mus pavergia. Gaila, kad žmonijapraranda budrumą ir nustoja ieškoti galimybių pasisemtidvasinių turtų. Tai reiškia, kad nepasinaudojame Viešpatiesmums suteiktomis galimybėmis.Tačiau kiekvienas žmogus, patirdamas sunkumų, gaunagalimybę rinktis. Tai reiškia, kad susidūrę su pagunda„laikome egzaminą krikščionio vardui įgyti“!Dar ir dar džiūgaujančia širdimi sveikinu Jus Šventėsproga! Linkiu visiems visada stengtis ir įveikti blogį,nugalėti nuodėmę. Gailestingasis Viešpats liudija, kad Jispasirengęs likti mūsų Pagalbininku ir vesti mus gėriokeliu, padarydamas mus amžinojo pažado paveldėtojais.
Kristus prisikėlė!Tikrai prisikėlė Kristus!
Kunigas Konstantin Lazukin,Šv. Konstantino ir Mykolo bažnyčiosklebonas, Vilnius, 2022 m.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ ЭЛ. ПОЧТЫ